Monday, February 21, 2011

Hệ thống phím tắt trong EXCEL 2007

Ngoài cách sử dụng chuột để cuốn các thanh cuốn ngang, dọc, các phím mũi tên, trong Excel 2007, người dùng có thể dùng tổ hợp phím tắt (phím nóng) để di chuyển đến trong bảng tính một cách nhanh chóng hơn.

Các phím tắt dùng để di chuyển nhanh trong Excel 2007
Nhấn phím Di chuyển

 hoặc Tab 

Sang ô bên phải 

 hoặc Shift + Tab 

Sang ô bên trái 

↑ 

Lên dòng 

 

Xuống dòng 

Home 

Đến ô ở cột A của dòng hiện hành 

Ctrl + Home 

Đến địa chỉ ô A1 trong worksheet 

Ctrl + End 

Đến địa chỉ ô có chứa dữ liệu sau cùng trong worksheet 

Alt + Page Up 

Di chuyển ô hiện hành qua trái một màn hình 

Alt + Page Down 

Di chuyển ô hiện hành qua phải một mành hình 

Page Up 

Di chuyển ô hiện hành lên trên một màn hình 

Page Down 

Di chuyển ô hiện hành xuống dưới một màn hình 

F5 

Mở hộp thoại Go To 

End +  hoặc Ctrl +

Đến ô bên phải đầu tiên mà trước hoặc sau nó là ô trống 

End +  hoặc Ctrl +  

Đến ô bên trái đầu tiên mà trước hoặc sau nó là ô trống 

End +  hoặc Ctrl +  

Lên ô phía trên đầu tiên mà trên hoặc dưới nó là ô trống 

End +  hoặc Ctrl +  

Xuống ô phía dưới đầu tiên mà trên hoặc dưới nó là ô trống

Ctrl + Page Up 

Di chuyển đến sheet phía trước sheet hiện hành 

Ctrl + Page Down 

Di chuyển đến sheet phía sau sheet hiện hành 
 Đối với các Ribbon, bạn cũng có thể thao tác với phím nóng:

 Dùng tổ hợp phím Ctrl+F1 để bật hay tắt thanh Ribbon.

Nhấn nhanh phím ALT một lần để truy cập các nhóm lệnh trên thanh như Home, Insert, … Bạn cũng có thể dùng các phím ← → ↑ ↓ để di chuyển trong thanh Ribbon, sau đó nhấn Enter để kích hoạt lệnh bạn cần.

Nhấn phím ALT một lần hoặc nhấn phím ESC để quay lại vùng làm việc trên bảng tính.

Nhấn tổ hợp Ctrl+N để tạo nhanh một Workbook.